Opis projekta

KRATAK OPIS PROJEKTA

Mjera: 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Podmjera: 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Tip operacije: 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Fond: Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Svrha provedbe projekta jest pokretanje nove uslužne djelatnosti poduzeća Diadora Eko d.o.o. uz stvaranje dva nova radna mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja razvoja ruralnih područja. 

Provedbom projekta pokrenuti će se nove djelatnosti:

01.6. Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

81.3. Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika.

U okviru projekta nabavljena je mehanizacija za obavljanje nove, nepoljoprivredne djelatnosti. Nabavom poljoprivredne mehanizacije poduzeće na tržištu nudi dodatne usluge:

  • Održavanje vinograda, 
  • Uređenje zemljišta prije sjetve i nakon žetve, 
  • Održavanje maslinika, 
  • Održavanje nezasađenih površina. 

CILJ

Svrha projekta jest pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu Diadora Eko d.o.o. uz stvaranje dva nova radna mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja Općine Posedarje.

REZULTATI

  • Pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu,
  • Nabava nove mehanizacije u svrhu obavljanja nove djelatnosti,
  • Pružanje novih usluga na tržištu,
  • Zapošljavanje dva nova djelatnika,
  • Povećanje prihoda poduzeća.

FINANCIJSKA POTPORA UNIJE

Za provedbu aktivnosti projekta ostvareni iznos potpore: 371.975,00 kn

Sufinancirano iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja