Opis projekta

KRATAK OPIS PROJEKTA

Mjera: 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
Podmjera: 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
Tip operacije: 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
Fond: Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Svrha provedbe projekta jest pokretanje nove uslužne djelatnosti poduzeća Diadora Eko d.o.o. uz stvaranje dva nova radna mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja razvoja ruralnih područja.
Provedbom projekta pokrenuti će se nove djelatnosti:
01.6. Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva
81.3. Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika.
U okviru projekta nabavljena je mehanizacija za obavljanje nove, nepoljoprivredne djelatnosti. Nabavom poljoprivredne mehanizacije poduzeće na tržištu nudi dodatne usluge:
– Održavanje vinograda,
– Uređenje zemljišta prije sjetve i nakon žetve,
– Održavanje maslinika,
– Održavanje nezasađenih površina.

CILJ
Svrha projekta jest pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu Diadora Eko d.o.o. uz stvaranje dva nova radna mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja Općine Posedarje.

REZULTATI
– Pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu,
– Nabava nove mehanizacije u svrhu obavljanja nove djelatnosti,
– Pružanje novih usluga na tržištu,
– Zapošljavanje dva nova djelatnika,
– Povećanje prihoda poduzeća.

FINANCIJSKA POTPORA UNIJE
Za provedbu aktivnosti projekta ostvareni iznos potpore: 371.975,00 kn
Sufinancirano iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Vina Bora

Žuže 59
23242 Podgradina
Posedarje