Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

DIADORA EKO d.o.o., Podgradina, Žuže 59, OIB: 85742989456 (dalje u tekstu: DIADORA EKO) na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te Zakona o provedbi uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) u svojstvu voditelja obrade ovom Politikom privatnosti želi Vas obavijestiti o načinu obrade Vaših osobnih podataka. 

Obrada osobnih podataka

DIADORA EKO osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno vodeći pri tome računa da se podaci obrađuju isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Prilikom posjeta našoj web stranici, povjeravate nam Vaše osobne podatke. Ova Politika privatnosti opisuje na koji način DIADORA EKO prikuplja, obrađuje i pohranjuje Vaše osobne podatke i koja prava imate u vezi s Vašim osobnim podacima.

Ako postoje neki uvjeti u ovoj Politici privatnosti s kojima se ne slažete, molimo da prekinete upotrebu naše web-stranice.

Podaci koje prikupljamo

Ovisno o Vašoj interakciji s DIADORA EKO i načinu korištenja naše web stranice, prikupljamo različite vrste osobnih podataka.

Naša web stranica Vam omogućuje unos osobnih podataka.

Prikupljamo osobne podatke (podatke za identifikaciju i kontakt), koje ručno upišete na našoj web stranici i to: ime i prezime, broj telefona ili mobitela i e-mail adresu. Upisom osobnih podataka u predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Prikupljamo i podatke koji se automatski prikupljaju prilikom posjeta, korištenja ili pregledavanja naše web-stranice, kao što su Vaša IP adresa, karakteristike internet preglednika i uređaja te informacije o načinu korištenja naše web-stranice.

Podatke automatski prikupljamo i uporabom kolačića, o čemu više možete saznati u našoj Politici kolačića.

Pravne osnove i svrhe obrade osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obradu vaših podataka temeljimo na sljedećim pravnim osnovama:

 • Privola: Obrađujemo Vaše osobne podatke u jednu ili više posebnih svrha za koje ste nam dali privolu.
 • Izvršenje ugovora: Ukoliko sklopite ugovor s DIADORA EKO, obrađujemo one osobne podatke koji su nužni za izvršavanje naše ugovorne obveze ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.
 • Pravne obveze: Možemo obrađivati i otkriti Vaše podatke kako bismo postupili u skladu s važećim propisima ili po nalogu suda ili drugog tijela.
 • Legitimni interesi: Možemo koristiti Vaše osobne podatke radi legitimnih poslovnih interesa DIADORA EKO u marketinške svrhe.

Osobne podatke koje prikupimo putem naše web-stranice koristimo u sljedeće svrhe:

 • kako bismo Vam poslali podatke o proizvodima DIADORA EKO,
 • kako bismo odgovorili na Vaš upit ili zahtjev,
 • kako bismo Vam dostavili promotivne materijale,
 • za upravljanje našom web-stranicom,
 • kako bismo se pridržavali naših zakonskih obveza. 

Primatelji osobnih podataka

Vaši osobni podaci ne prenose se trećoj zemlji ni međunarodnoj organizaciji.

Određeni podaci mogu biti proslijeđeni tijelima za provedbu zakona, sudu ili državnim tijelima na njihov zahtjev, kako bismo udovoljili obvezama iz prisilnih zakonskih propisa Republike Hrvatske.

Vaši osobni podaci mogu biti dani na uvid trećoj strani:

 • koju smo angažirali za pružanje usluga za nas ili u naše ime te joj je potreban pristup osobnim podacima kako bi to izvršila (primjerice pružateljima poštanskih usluga i/ili pružateljima informacijskih tehnologija),
 • za koju ste nas zatražili ili se složili da s njom dijelimo Vaše osobne podatke,
 • profesionalnim savjetnicima, kao što su pravnici ili računovođe,
 • u vezi s prijenosom, prodajom ili stjecanjem naše imovine i poslovanja.

Prikupljamo li podatke od maloljetnika?

DIADORA EKO ne prikuplja osobne podatke maloljetnih osoba. Korištenjem naše web-stranice, izjavljujete da imate najmanje 18 godina ili da ste zakonski zastupnik ili skrbnik maloljetnika i pristajete na upotrebu naše web-stranice.

Rokovi čuvanja podataka

Vaše osobne podatke nećemo obrađivati i pohranjivati dulje nego je to potrebno i predviđeno za pojedinu svrhu navedenu u ovoj Politici privatnosti, osim ako je dulji rok određen zakonom ili drugim propisom. Primjerice, ukoliko ste koristili našu uslugu ili kupili naš proizvod, Vaše ime i prezime, adresu prebivališta i osobni identifikacijski broj, koji se nalaze na izdanom računu, dužni smo čuvati 11 godina, koliko iznosi zakonska obveza čuvanja izdanih računa. 

U odnosu na podatke koje čuvamo na temelju privole, navedene podatke čuvamo dok postoji svrha radi koje su podaci dani odnosno radi koje se obrađuju, odnosno dok privola za obradu ne bude povučena. 

Po prestanku svrhe odnosno isteku razdoblja čuvanja, osobne podatke ćemo trajno izbrisati.

Zaštita osobnih podataka

Provodimo odgovarajuće organizacijske i tehničke zaštitne mjere kako bismo osigurali da obrađeni budu samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade te kako bi se spriječila povreda osobnih podataka.  

Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Slijedi popis prava koje možete ostvariti:

 • Pravo na pristup

Imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi podaci obrađuju, imate pravo na pristup tim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka.

 • Pravo na ispravak

Ukoliko su Vaši osobni podaci koje obrađujemo nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu.

 • Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje Vaših osobnih podataka ako smatrate da svrha za koju su prikupljeni više ne postoji, ako ste uložili prigovor na obradu temeljem legitimnog interesa, ako smatrate da su Vaši podaci nezakonito obrađeni ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli.

Molimo da vodite računa o mogućem postojanju drugih razloga koji onemogućuju trenutačno brisanje osobnih podataka, primjerice kod zakonom propisane obveze pohranjivanja osobnih podataka na određeno vrijeme.

 • Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka: ako osporavate točnost Vaših podataka i to tijekom razdoblja koje nam omogućavate provjeru točnosti podataka; ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali se protivite brisanju podataka i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podataka; ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, ali su Vama potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka.

 • Pravo na prenosivost podataka

Osobne podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, predat ćemo Vam na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako tako zahtijevate i ako je tehnički izvedivo, podatke možemo izravno prenijeti drugom voditelju obrade.

 • Pravo na prigovor

Ukoliko smatrate da su Vam povrijeđena prava te da se Vaši osobni podaci neprimjereno koriste, možete podnijeti pisani prigovor. U tom slučaju, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke osim ako dokažemo da postoje zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

Ukoliko se Vaši osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga. 

Dodatne informacije

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili komentare u vezi s ovom Politikom privatnosti  ili želite ostvariti neka od svojih prethodno navedenih prava, možete nas kontaktirati putem e-maila domagoj.vinabora@gmail.com ili poštom na:

DIADORA EKO d.o.o.
Žuže 59
23242 Podgradina
Hrvatska